БГА изпрати официално писмо с искане за отварянето на игралните зали и казина

Българската гейминг асоциация (БГА) изпрати отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов, заместник министър-председателя Томислав Дончев, министъра на финансите Кирил Ананиев, министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, министъра на икономиката Лъчезар Борисов и министъра на труда и социалната политика Деница Сачева с искане игралните зали и казина на територията на страната да бъдат отворени. Обосновка за това е постепенното отпадане на различни ограничения и отварянето на обекти като заведенията за хранене, намиращи се в рамките на местата за настаняване, както и строгото спазване на всички противоепидемични мерки в игралните обекти. Допълнителен аргумент са и сериозните икономически последици за хазартния сектор, обслужващите го бизнеси, а също и негативните последици за заетите в бранша над 30 000 физически лица. БГА припомня, че именно игралната индустрия е сред най-строго регулираните в държавата, постъпленията от нея традиционно растат всяка година и това нарежда хазарта сред най-мощните отрасли в българската икономика.

Според БГА от забраната за дейността на игралните зали и казина произтичат множество неблагоприятни последици и за фиска. Те включват както преки загуби, изразяващи се в невнасянето на множество дължими данъци и такси от самите организатори на хазартни игри, така и косвени под формата на осигуровки върху заплати и изплащане на обезщетения за безработица. Не на последно място асоциацията обръща внимание и на факта, че игралният бранш има право да се възползва от всички държавни икономически мерки, насочени към подкрепа и облекчаване на положението на бизнеса.

Целия текст на писмото можете да прочетете тук.


БГА с позиция относно последните промени по наредби в Закона за хазарта

Българската гейминг асоциация (БГА) изрази своето становище по последните промени, касаещи различни наредби в Закона за хазарта. Тя направи това в редица писма, адресирани към отговорните институции.

Целия текст на писмото до Народното събрание и Комисията по бюджет и финанси на Република България относно незабавна промяна на Закона за хазарта можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до министъра на финансите и Министерския съвет на Република България във връзка със становището по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до министъра на финансите и Министерския съвет на Република България във връзка със становището по Проект на Наредба за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи (ОИУПОХИ), можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до министъра на финансите и Министерския съвет на Република България във връзка с наредбата за общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залагания и игрите чрез други електронни съобщителни средства можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до министъра на финансите и Министерския съвет на Република България във връзка с Проект на Наредба за подлежащите на вписване обстоятелства, условията и реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните електронни услуги, можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до министъра на финансите и Министерския съвет на Република България във връзка с Проект на Наредба за приемане на Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни от организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на НАП, можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до министъра на финансите и Министерския съвет на Република България относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до министъра на финансите и Министерския съвет на Република България относно Проект за Наредба за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до Министерския съвет, Министерството на финансите и до изпълнителния директор на НАП относно висящите производства по Закона за хазарта можете да прочетете тук.

 

 

 

 


БГА изпрати отворено писмо с искане да не бъде преустановена дейността в игралните зали и казината

Българската гейминг асоциация (БГА) изпрати отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов, заместник министър-председателя Томислав Дончев, министъра на финансите Кирил Ананиев, министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, министъра на икономиката Лъчезар Борисов и министъра на труда и социалната политика Деница Сачева във връзка с искане да не бъде преустановявана изцяло дейността в игралните зали и казината за период от един месец. В подкрепа на искането БГА посочва стриктното спазване на всички противоепидемични мерки в тези обекти, изтъква сериозните инвестиции, направени в игралния сектор, както и припомня, че именно той е един от най-сериозните източници на средства за държавния бюджет, което наред с факта, че понастоящем в него са заети над 30 000 души, го превръща в един от най-мощните отрасли в българската икономика.

Според БГА от евентуалното затваряне на игралния бизнес за един месец, което ще е второто за тази година след това в периода 13.03. – 31.05.2020г., ще произтекат множество негативни последици за фиска. Те ще са както преки загуби, изразяващи се в невнасянето на множество дължими данъци и такси от самите организатори на хазартни игри, така и косвени под формата на осигуровки върху заплати и изплащане на обезщетения за безработица. Освен това ще се навреди на хазартния туризъм в дългосрочен план, както и на българския спорт, който традиционно е спонсориран от игралния бранш, а също така ще бъдат засегнати интересите и на чуждестранни инвеститори.

Пълния текст на писмото можете да прочетете тук.


Отворени писма на БГА относно отмяна на вечерен час за игралните зали и казина на територията на 4 области

Във връзка с наложения вечерен час за игралните зали и казина на територията на областите Сливен, Благоевград, Русе и Перник, въведен от началото на месец ноември, Българската гейминг асоциация (БГА) изпрати отворени писма до кметовете, общинските съветници, директорите на РЗИ и областните управители на четирите области. БГА отправя призив за отмяна на тази рестрикция, тъй като игралните зали и казина не са изрично упоменати в Заповед № РД-01-626/27.10.2020 на Министъра на здравеопазването, за разлика от предишни негови заповеди, където те са посочени, което означава, че предвидените понастоящем ограничителни мерки не включват тези обекти. Като аргумент в подкрепа на призива за отмяна на вечерния час БГА привежда стриктното спазване на всички противоепидемични мерки в игралните зали и казина и подчертава, че игралният сектор беше поставен в изключително тежка ситуация, след като в периода 13.03.-31.05.2020 той не функционираше, а след това бяха направени промени в нормативната уредба, с което законовите изисквания и административната тежест се увеличиха, а през месец август беше сменен и надзорният орган.

Целия текст на писмото до директора на РЗИ Сливен, областния управител на Сливен, кмета на гр. Сливен и общинските съветници на община Сливен можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до директора на РЗИ Благоевград, областния управител на Благоевград, кмета на гр. Благоевград и общинските съветници на община Благоевград можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до директора на РЗИ Русе, областния управител на Русе, кмета на гр. Русе и общинските съветници на община Русе можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до директора на РЗИ Перник, областния управител на Перник, кмета на гр. Перник и общинските съветници на община Перник можете да прочетете тук.

 


БГА с отворено писмо до Народното събрание по повод промените в Закона за хазарта

Българската гейминг асоциация (БГА) изпрати отворено писмо до Народното събрание във връзка със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта. Като неправителствена организация, обединяваща над 60% от лицензираните организатори и производители на игрално оборудване в България, БГА изрази притеснението на бранша по повод предлаганите драстични промени в законовата регулация. Ето и аргументите, които се изтъкват против евентуалните поправки:

“Ограничаването на част от хазартната дейност ще доведе до възникване на нелегален хазарт. Европейската и световна практика е доказала, че колкото по-ограничен е хазартът, колкото по-рестриктивна е регулацията, толкова по-развит е нелегалният хазарт. Изваждането на един добре регулиран и работещ бизнес от белия сектор неминуемо го пренася в черния.

Преки и косвени загуби за държавния бюджет: Ако законопроектът бъде приет, загубите за държавата ще бъдат в огромни размери. Повече от 75% от съществуващите игрални обекти ще бъдат затворени, което ще доведе годишно до над 60 млн. загуба във вид на такси по ЗХ и алтернативен данък по ЗКПО, над 155 млн. загуба от ДДС, над 145 млн. загуба от осигурителни вноски, корпоративен данък, както и вноски за социално отговорно поведение и др.

Организаторите са сериозен фактор в държавата в качеството си на работодател. Десетки хиляди са заетите лица пряко или косвено в игралния сектор, като много от тях са висококвалифицирани специалисти. За всички тези лица се плащат съответните осигурителни вноски, а заплатата им е основен източник на препитание. Затварянето на 75% от игралните обекти ще доведе до директно освобождаване на над 30 000 пряко заети работници и служители в активна възраст.

Хазартните оператори са основен спонсор на българския спорт, който ще бъде засегнат. Над 50 млн. годишно са средствата, които се отделят от частно-правните организатори за спонсорство и реклама на спорта.

Затварянето на 75% от игралните обекти ще доведе до прекратяване на дългосрочни наемни отношения и освобождаване на търговски помещения със значителни площи и висока наемна цена. Същите трудно биха били наети, което ще окаже негативно влияние върху имотния пазар и доходите на собствениците на помещения.

В условията на тежка криза за бранша и усилията му за справяне с последиците от нея считаме, че всяка промяна в законодателството следва да бъде подложена на широко обществено обсъждане и включване на всички участници, както и внимателно да бъдат оценени възможните ефекти върху индустрията и държавния бюджет. Предложеният от народния представител Валери Симеонов и група народни представители законопроект ще сложи край на конкурентните условия за развитие на регулиран хазартен бизнес в Република България. Същият засилва усещането за тенденциозност и влошаване на конкурентната среда, стопанската инициатива и създаването на привилегии за едни стопански субекти за сметка на други – в това число и Държавата.

Проектозаконът представлява безпрецедентна държавна намеса в бизнес средата, противоречаща на основните европейски принципи за конкурентност, свободна стопанска инициатива, равнопоставеност на правните субекти и правна сигурност.

Считаме, че подходът, възприет в законопроекта, внесен от ГЕРБ на 5 юни 2020 г., е много по-правилен, отговаря на нуждата на обществото, съхранява правата и интересите на фиска и лицензираните субекти и представлява пропорционална законодателна мярка.

Подкрепяме идеята за постигане на отговорно залагане и защита на уязвимите групи чрез конкретни мерки, прилагани от държавата и организаторите на хазартни игри. Ще внесем становища и по двата законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта”.


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Приемам визуализирането на съдържание от - Youtube
Vimeo
Приемам визуализирането на съдържание от - Vimeo
Google Maps
Приемам визуализирането на съдържание от - Google