Във връзка с наложения вечерен час за игралните зали и казина на територията на областите Сливен, Благоевград, Русе и Перник, въведен от началото на месец ноември, Българската гейминг асоциация (БГА) изпрати отворени писма до кметовете, общинските съветници, директорите на РЗИ и областните управители на четирите области. БГА отправя призив за отмяна на тази рестрикция, тъй като игралните зали и казина не са изрично упоменати в Заповед № РД-01-626/27.10.2020 на Министъра на здравеопазването, за разлика от предишни негови заповеди, където те са посочени, което означава, че предвидените понастоящем ограничителни мерки не включват тези обекти. Като аргумент в подкрепа на призива за отмяна на вечерния час БГА привежда стриктното спазване на всички противоепидемични мерки в игралните зали и казина и подчертава, че игралният сектор беше поставен в изключително тежка ситуация, след като в периода 13.03.-31.05.2020 той не функционираше, а след това бяха направени промени в нормативната уредба, с което законовите изисквания и административната тежест се увеличиха, а през месец август беше сменен и надзорният орган.

Целия текст на писмото до директора на РЗИ Сливен, областния управител на Сливен, кмета на гр. Сливен и общинските съветници на община Сливен можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до директора на РЗИ Благоевград, областния управител на Благоевград, кмета на гр. Благоевград и общинските съветници на община Благоевград можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до директора на РЗИ Русе, областния управител на Русе, кмета на гр. Русе и общинските съветници на община Русе можете да прочетете тук.

Целия текст на писмото до директора на РЗИ Перник, областния управител на Перник, кмета на гр. Перник и общинските съветници на община Перник можете да прочетете тук.