За нас

Виж повече

Мисия

Виж повече

Цели

„Българска гейминг асоциация“ има няколко основни цели – защита на интересите на членовете й, спомагане за изграждането на лоялни взаимоотношения и доверие между тях, както и решаването на икономически въпроси от общ интерес; повишаване на престижа и многообразието на хазартния бизнес, както и на качеството на хазартните услуги; следене за спазването на нормативните разпоредби в индустрията; създаване и развитие на подходяща култура в сектора, превенция на непълнолетни лица и други уязвими групи от хазарта; подпомагане на социално отговорната реклама и маркетинг.

С оглед на това обхватът от дейности на Асоциацията включва:

Координиране на действията между членовете, водене на преговори с други организации и дружества в страната и чужбина, предоставяне на консултации, маркетингови и други изследвания в областта;

Работа в посока прилагането на високи и единни стандарти в игралната индустрия в Република България и хармонизирането им с международните такива;

Съдействие за подобряването на правната рамка на сектора в страната;

Споделяне на добрите практики и на най-новите технологични постижения в индустрията и спомагане за постигането на по-високо ниво на професионализъм, иновативност и инвестиции в сектора;

Популяризиране на положителния икономически ефект от игралната индустрия и на нейното социално въздействие;

Организиране на браншови обучения, семинари, конференции, изложения и други събития, осъществяване на издателска и рекламна дейност, спомагащи за постигането на целите на Асоциацията, включително за ограничаването на хазартната зависимост и изграждането на отговорно поведение;

Заемане на адекватна и отговорна позиция по отношение на всички значими за сектора въпроси;

Представителство на членовете на Асоциацията и защита на техните интереси пред държавните институции.

За нас

Виж повече

Мисия

Виж повече

Цели

Виж повече
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Приемам визуализирането на съдържание от - Youtube
Vimeo
Приемам визуализирането на съдържание от - Vimeo
Google Maps
Приемам визуализирането на съдържание от - Google